Dochodzenia osobiste i korporacyjne poziomu 1.

Zespół wysoko wykwalifikowanych śledczych rozwiązujących sprawy cyberprzestępczości i przestępstw finansowych, oszustw i kryminalistycznych dochodzeń międzyjurysdykcyjnych.