Διεθνείς έρευνες για τον εντοπισμό ή την ανάκτηση κλεμμένων έργων τέχνης.