Η επιχείρηση και οι άνθρωποι πίσω από το Ηνωμένο Βασίλειο Intelligence.