Η διαδικασία της συνεργασίας με το UK Intelligence.