Έλεγχοι ιστορικού βάσει πληροφοριών.
Η πιο ισχυρή εναλλακτική λύση ελέγχου DBS.