Προδικαστικές διαφορές, παρακολούθηση μαρτύρων και νομικές υπηρεσίες.