Έρευνες κατά παραγγελία από τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου.