Ο πιο προηγμένος πόρος διερεύνησης απάτης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Δεν είμαστε τυπικός αντιπρόσωπος ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων.
Συνεργαζόμαστε με την αστυνομία και τους ειδικούς βρετανικούς και ξένους οργανισμούς πληροφοριών για την ανάκτηση χρημάτων.