Προσωπικές και εταιρικές έρευνες επιπέδου 1.

Μια ομάδα ερευνητών υψηλής εξειδίκευσης που επιλύουν περιπτώσεις εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο και οικονομικού εγκλήματος, απάτης και εγκληματολογικής διερεύνησης.